НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по БДП“.

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА4“ - Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г. ДГ “Здравец“  кандидатства и бе одобрена  по изпълнение на  ДЕЙНОСТ І: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини. Децата от ДГ „Здравец„ вече придобиват знания по БДП с помощта на Външна площадка , Вътрешна площадка и Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки.