Прием

Документи


Приема на деца се осъществява на база "Правила за прием на деца в детска ясли и детски градини" на територията на Община Русе.

Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.

- акт за раждане на детето...

- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор 

- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение

- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.

- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии- Фекална проба. Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.

2. Изследване за чревни паразити - Перианална проба. Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.

3. Изследване кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. Приложение 5 и 6 с нанесени всички имунизации по дати!

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен и липса на паразити.

Медицинската бележка от личния лекар трябва да е издадена не по рано от три дни, преди постъпване в детската градина.


 ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА  ПОСЕЩАВАЛИ ДГ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

1.Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии- Фекална проба.

Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.

2. Изследване за чревни паразити - Перианална проба.

Важи в срок до 15 дни преди постъпване в ДГ.

4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. Приложение 5 и 6 с нанесени всички имунизации по дати!

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен и липса на паразити.


Медицинската бележка от личния лекар трябва да е издадена не по рано от три дни, преди постъпване в детската градина.

 
График прием ДГ и ПГ 2023.pdf

График за прием в ДГ и ПГ през 2023г.

График_-2022.docx

График за прием  на децата през 2022г.