Дневен режим

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)

6.30 - 8.30ч.     - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя.

8.30 - 8.45ч.     - Утринно раздвижване.

8.45 - 9.10ч.     - Закуска.

9.15 - 10.30ч.   - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.30 - 10.45ч. - Подкрепителна закуска.

10.45 - 12.00ч. - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги (футбол и други занимания по интереси).

12.00 - 12.30Ч. - Обяд

12.30 - 13.00ч. - Подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч. - Тоалет,  подвижни игри

16.00 -16.15ч. - Подкрепителна следобедна закуска.

16.15 - 16.30ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организира-ни от учителя, дейности по избор на децата.

16.30 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (45 г.)

6.30 - 8.30ч.     - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя.

8.30 - 8.45ч.     - Утринно раздвижване.

8.45 - 9.10ч.     - Закуска.

9.15 - 10.30ч.   - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.30 - 10.45ч. - Подкрепителна закуска.

10.45 - 12.00ч. - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги (футбол и други занимания по интереси).

12.00 - 12.30ч. - Подготовка за обяд, обяд 

12.30 - 13.00ч. - Подготовка за сън

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, подвижни игри

16.00 - 16.15ч. - Подкрепителна следобедна закуска.

16.00 - 16.30ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организира-ни от учителя, дейности по избор на децата.

16.30 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.)

6.30 - 8.30ч.     - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя.

8.30 - 8.45ч.     - Утринно раздвижване.

8.45-- 9.05ч.     - Закуска.

9.10 - 10.30ч.   - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.30 - 10.45ч. - Подкрепителна закуска.

10.45 - 12.00ч. - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги (футбол и други занимания по интереси).

12.00 - 12.30ч. - Подготовка за обяд, обяд

12.30 - 13.00ч. - Подготовка за сън

13.00 - 15.00ч. - Следобеден сън.

15.00 - 15.15ч. - Тоалет

 15.15 - 15.30ч. - Подкрепителна следобедна закуска.

15.30 - 16.40ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организира-ни от учителя, дейности по избор на децата.

16.40 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (67 г.)

6.30 - 8.30ч.     - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя.

8.30 - 8.45ч.     - Утринно раздвижване.

8.45-- 9.05ч.     - Закуска.

9.10 - 10.30ч.   - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.30 - 10.45ч. - Подкрепителна закуска.

10.45 - 12.00ч. - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги (футбол и други занимания по интереси).

12.00 - 12.30ч. - Подготовка за обяд, обяд

12.30 - 13.00ч. - Подготовка за сън

13.00 - 15.00ч. - Следобеден сън.

15.00 - 15.15ч. - Тоалет

 15.15 - 15.30ч. - Подкрепителна следобедна закуска.

15.30 - 16.40ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организира-ни от учителя, дейности по избор на децата.

16.40 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: 1ЮНИ - 14 СЕПТЕМВРИ

6.30 - 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя.

8.30 - 8.45ч. - Утринно раздвижване.

8.45- 9.10ч. - Закуска.

9.10 - 10.30ч.   - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.30 - 10.45ч. - Подкрепителна закуска.

10.45 - 12.00ч. - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги (футбол и други занимания по интереси).

12.00 - 12.30ч. - Подготовка за обяд, обяд

12.30 - 13.00ч. - Подготовка за сън

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч. – Тоалет, подвижни игри

 16.00 - 16.30ч. - Подкрепителна следобедна закуска.

16.30 -  18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.