Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към 

ДГ "Здравец"


Екатерина Иванова

Мариела Миткова

Полина Свиленова

Несрин Андреева- представител на Община Русе