Документация

Годишен план за работа на ДГ " Здравец" 2023/2024  [Дата: 18.10.2023]

Тематично седмично разпредение 2023-2024 [Дата: 18.09.2023]

Етичен кодекс на ДГ Здравец -2023-2024 [Дата: 18.09.2023]

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2023-2028- ДГ - ЗДРАВЕЦ  [Дата: 15.09.2023]

План за контролната дейност на директора 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]

Годишен план за работа на ДГ ЗДРАВЕЦ 2022-2023 г. [Дата: 27.09.2022]


ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 16.09.2022]

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2023 [Дата: 16.09.2022]

ПРАВИЛНИК НА ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 16.09.2022]

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ [Дата: 28.07.2022]


Годишен план на ДГ за учебната 2021-2022 г. [Дата: 24.09.2021]

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. [Дата: 15.09.2021]

Модел на адаптация при постъпване в ДГ "Здравец" [Дата: 07.10.2021]

Етичен кодекс на ДГ "Здравец" [Дата: 09.09.2021]

Правилник за дейността на ДГ "Здравец" за учебната 2021/2022 г. [Дата: 09.09.2021]


СТРАТЕГИЯ 2020-2024 [Дата: 02.12.2020]

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020 [Дата: 02.12.2020]

Програмна система [Дата: 21.10.2020]

Правилник за дейността на ДГ "Здравец" за уч. 2020/2021 г. [Дата: 20.10.2020]

Годишен план на ДГ "Здравец" за уч. 2020/2021 г. [Дата: 20.10.2020]


Организация на учебния ден в ДГ Здравец за учебната 2020-2021 г. [Дата: 15.10.2020]


План по БДП [Дата: 18.10.2019]


Правилник за дейността на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]

План за контролната дейност на директора [Дата: 03.10.2019]

План за дейността на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]

Квалификационна дейност [Дата: 03.10.2019]

Етичен кодекс на ДГ Здравец [Дата: 03.10.2019]


План за дейността на ДГ ЗДРАВЕЦ [Дата: 29.10.2018]

План за контролната дейност [Дата: 29.10.2018]

План за квалификационната дейност [Дата: 29.10.2018]

Правилник за Дейността на ДГ Здравец [Дата: 29.10.2018]

Етичен кодекс [Дата: 29.10.2018]


Годишен план 2017/18г. - Изтегли [.PDF]

Правилник за дейността 2017/18г. - Изтегли [.PDF]


Годишен план 2016/17г. - Изтегли [.PDF]

    - план контролна дейност

    - план квалификационна дейност

Правилник за дейността 2016/17г. - Изтегли [.PDF]


Стратегия за развитие на ДГ "Здравец" 2016/19г. - Изтегли [.PDF]