За нас

Нашата история

ДГ ”Здравец” обединява две бивши детски градини  - ”Мара Малеева” и “Зоя”. През 1992 година те са слети в една, която приема името “Здравец”.  Детска градина “Здравец”  е разположена в голям парк /15дка/, силно озеленен с много дървета и цветни лехи.

Днес, детската градина разполага с три монолитни сгради, строени специално за целта. Две от сградите имат топла връзка по-между си.

В ДГ ”Здравец” са приети 320 деца, от 3 до 7 години, които са разпределени в 12 групи по възрастов признак. Три от групите осъществяват предучилищна подготовка. Средно присъстват 300 деца. За тях се грижат 27 педагози: от тях 26 с висше образование. Носители на І ПКС -1 учител II ПКС - 3 учителя , III ПКС-2 учителя, IV ПКС -7 учителя  V ПКС -3 учителя. В своята дейност учителите са подпомагани от 12 помощник възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.

В детската градина има кухня, в която 3 пъти на ден се приготвя храната за присъстващите деца. За правилното и рационално хранене се грижи екип от трима готвачи и медицинска сестра.

В детската градина работят 49 души. От тях: 27-педагогически персонал, 19-помощен персонал и 3-административен.

Старанието на екипа ни е насочено към:

- детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете

- непрекъснато повишаване качеството на възпитание и обучение

- подготовка на децата за училище и живота

Нашата детска градина работи по програмна система „Приказни пътечки“ одобрена от МОН.

Галерия

Разгледайте снимки от наши инициативи