Група "Щурче"

Учители: 

г-жа Ирена Петкова  и 

г-жа Мила Попова

Помощник възпитател: 

Анелия Станчева