Група "Усмивка"

Учители: 

г-жа Мария Лъчезарова  и 

г-жа Маринела Иванова

Помощник възпитател: 

Теодора Минчева