Група "Смехорани"

Учители: 

г-жа Розалия Коцева  и 

г-жа Цветелина Илиева

Помощник възпитател: 

Пепа Вълева