Група "Бон - бон"

Учители: 

г-жа Теменужка Господинова и 

г-жа Албена Александрова

Помощник възпитател: 

Лидия Янакиева