Новини 2020

СЪОБЩЕНИЕ!

Дата: 01.12.2020

Уважаеми родители,

За Ваше улеснение и с оглед на противоепидемичните мерки, дължимите такси за детска градина могат да бъдат плащани по следния ред:

1. Чрез онлайн разплащателната система ePay.bg, /от квитанцията за платена такса код за достъп до системата. След като се регистрирате там, виждате размера на таксата./

За да осъществите плащането, чрез системата ePay.bg, е необходимо първо да влезете в сайта на Община Русе, както следва:

- Образование;

- Прием в детските градини;

- Уеб родител;

- Избирате детско заведение – детска градина;

- Попълвате паролата с код за достъп до системата от дадената Ви квитанция на бележка за платена такса от детската градина;

- След това се регистрирате на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front. Правите си регистрация, попълвате данните си;

- Ако сте вече регистриран потребител в разплащателната система ePay.bg., натиснете бутона ePay.bg. за съответната месечна такса и следвайте стъпките;

- Плащането на месечните такси се извършва след 1-во число на месеца (за минал месец).

2. Чрез Изипей или банков превод – таксата се заплаща до 10 число.

За плащане по банков път е необходимо е да проверите размера на таксата на детето:

НА ТЕЛЕФОН: 0878711850 – Стефка Янакиева.

3. На място в ДГ “Здравец“ от 07.12. 2020г. - 10.12.2020г. от 8:00 до 16:30ч.

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

ДА НИ Е ЧЕСТИТО!

Дата: 17.11.2020

Ново детско съоръжение украсява двора на ДГ „Здравец“. Благодарение на щедрото дарение на семейство Биринджиеви, бързото съдействие на Община Русе в лицето на ОП "Комунални дейности" и фирма "Ас Строй" ЕООД , децата ще започнат да му се радват през топлите есенни дни.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Да се знае и да се помни, че България е жива... 1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Дата: 30.10.2020

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух. 

В желанието си да възпитават децата в родолюбив дух и национално самосъзнание учителите от ДГ “Здравец“ и децата подготвиха празничен рецитал, оформиха информационни табла и поднесоха цветя пред ликовете на народните будители.

Есенна спартакиада

Дата: 29.10.2020

Плодовете и зеленчуците освен вкусни и полезни са прекрасни уреди за спортуване.

Това доказаха децата и учители от ДГ “Здравец„. Целта на учителите е да  развият различни естествено – приложни движения и двигателни качества у малките възпитаници, като ги мотивират да вземат участие в различни видове игри с природни материали/ тикви, кестени, дюли, круши.

Есен вълшебница

Дата: 29.10.2020

Завладяни от есените багри  деца и учители от ДГ „Здравец“ се включиха в арт работилници и проявиха креативно мислене, сръчност, екипност за да изработят нестандартни картини, украси и др. от природни материали. Родителите проявиха инициативност и демонстрираха своите творчески умения в домашни условя, и с готовите изделия обогатиха изложбата от еко материали организирана в двора на детската градина.

15 Октомври - Световен ден на чистите ръце

Дата: 15.10.2020

Според учените миенето на ръцете със сапун може да спаси живота и здравето на милиони по света и да предотврати предаването на много болести.

Обединени около инициативата, свързана с отбелязването на 15 октомври - Световен ден на чистите ръце, педагозите от детска градина „Здравец“ проведоха дискусии, опити, беседи и различните други педагогически дейности с цел разширяване знанията и уменията на децата за затвърдяване на хигиенните навици.

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ДГ ЗДРАВЕЦ

Дата: 09.10.2020

ДГ Здравец възстановява възпитателно-образователния си процес

Дата: 28.05.2020

Уважаеми родители,

ДГ „Здравец“ възстановява възпитателно-образователния си процес при спазване на строги противоепидемични мерки от 01.06.2020 г. Ситуацията налага необходимостта от осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица - педагогически и непедагогически персонал, който ще се грижи за тях.

Виж повече

Децата от завършващите IV подготвителни групи, трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16

Дата: 22.05.2020

Уважаеми родители,

Децата от завършващите IV подготвителни групи, които желаят да посещават Детска градина „Здравец“ от 01.06.2020 г трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16 за определяне на цените и услугите на територията на Община Русе. Банковата сметка на ДГ „Здравец“ е: BG36IORT73793100036000

Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г., доп. с Реш. № 916/19.07.2018 г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

Предоставяме Ви образец на информирано съгласие

Дата: 21.05.2020

Уважаеми родители,

Предоставяме Ви образец на информирано съгласие, което следва да бъде подписано от родителите преди или при първото посещение на детето в детската градина.

Изтегли [.PDF]

Записването на деца, приети на първо класиране ще започне на 08.06.2020г. в 8:30 часа

Дата: 05.05.2020

Уважаеми родители,

Записването на деца, приети на първо класиране в Детска градина "Здравец" ще започне на 08.06.2020г. в 8.30 часа.

Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.

- акт за раждане на детето...

- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор

- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение

- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.

- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

График на дейностите по приемане на деца в детски градини