Актуално

Празничен календар

15.09.2023Г. На добър час!

Европейска седмица на мобилността - 

16 - 22.09.2023г.

Златна есен пъстроцветна

Практическо упражнение "Пожар"

15 октомври - Световен ден на чистите ръце

1 ноември - Ден на народните будители

Седмица на занаятите

Направи добро, предай нататък!

Световен ден на възпоменаване на жертвите от ПТП

21 ноември - Ден на христянското семейство